Generator wniosków o dofinansowanie ze środków krajowych oraz POIiŚ 2014-2020 (GWD) jest narzędziem umożliwiającym przygotowanie i przekazanie wniosku o dofinansowanie "Czyste Powietrze" do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.

Uprzejmie informujemy, że uruchomienie nowej, zmienionej wersji Programu „Czyste Powietrze” nastąpi w dniu 3 stycznia 2023 r. Od tego dnia zaczną obowiązywać nowe warunki programu.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeżowem uprzejmie informuje, że realizuje zadania z zakresu przyjmowania wniosków o wydanie zaświadczeń dla osób ubiegających się o dofinansowanie z programu „Czyste powietrze”.