W skład sołectwa wchodzą:

  1. Grądy
  2. Pikuły
  3. Podborczyny
  4. Poddaństwo
  5. Podgórze
  6. Podolszyny
  7. Zanawsie / Zabłonie
  8. Zaolszyny

Sołtys: Józef Głuszak

Powierzchnia: 14,3 km²

Liczba mieszkańców: 1896 (stan na 31 grudnia 2017)