W dniu dzisiejszym Wójt Gminy Jeżowe Marek Stępak wraz z pracownikami gminy zajmującymi się inwestycjami i gospodarką odpadami komunalnymi, w obecności dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Jeżowem Marka Kamińskiego i pracowników ZGK, otwarli Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), który będzie obsługiwany przez pracownika ZGK Jeżowe.

Od 1 stycznia 2016 roku lekarze mogą wystawiać elektroniczne zwolnienia lekarskie, nazywane e-ZLA. Zwolnienia na papierowym formularzu (ZUS ZLA) mogą być wystawiane jeszcze do końca czerwca 2018 r. Natomiast od 1 lipca 2018 r. lekarze będą wystawiać wyłącznie zwolnienia elektroniczne.

Przypominamy, że jutro (czwartek 12 kwietnia 2018r.) na terenie całej Gminy Jeżowe, odbędzie się zbiórka odpadów elektrycznych i elektronicznych (np. radia, sprzęt AGD, lodówki, telewizory – kompletne, a nie same obudowy).
Odpady prosimy wystawiać w dniu zbiórki, w widocznym miejscu - do godziny 7:00.

LGD Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej” zaprasza na cykl spotkań informacyjnych przed planowanym naborem wniosków dotyczących podnoszenia wiedzy społeczności lokalnej z zakresu ochrony środowiska i zmian klimatycznych. Będzie można składać wnioski do 50 tys. zł. W naszej gminie takie spotkanie odbędzie się 25 kwietnia o godz. 14.00 w Urzędzie Gminy Jeżowe.

Od 30 marca do 29 kwietnia 2018 r. trwa nabór wniosków w ramach Poddziałania „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój”, finansowanego z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.