Władze gminy Jeżowe realizują ambitny program rozwojowy gminy uchwalony w jej strategii i planach budżetowych. Zadanie prowadzenia prorozwojowej i inwestycyjnej polityki nie jest zadaniem łatwym w sytuacji potężnego zadłużenia gminy odziedziczonego po poprzedniej ekipie rządzącej. Gmina Jeżowe w roku 2014 była jedną z dwóch najbardziej zadłużonych gmin w powiecie niżańskim z zadłużeniem na poziomie 35% ( w tej niechlubnej statystyce wyprzedziła nas jedynie gmina Krzeszów - dług ponad 50%)

Przypominamy!
Jutro kończy się ostateczny termin złozenia wniosku o przyznanie świadczenia wychowawczego z programu Rodzina 500+ gwarantujacy przyznanie świadczenia na pełny roczny okres świadczeniowy z wyrównaniem od 1 pażdziernika. Do programu można przystąpic w dowolnym momencie, także po 31 października, jednak wówczas świadczenie wychowacze jest wypłacane od miesiąca złożenia wniosku, bez wyrównania za wcześniejsze miesiące.

Prezentujemy ciekawą statystykę opracowaną na podstawie danych z Urzędu Stanu Cywilnego w Jeżowem, dotyczącą porównania liczby urodzin i zgonów na koniec I półrocza roku 2016 z danymi urodzin i zgonów na koniec I półrocza roku 2017, jak też liczby mieszkańców w poszczególnych miejscowościach gminy, z których wynikają trendy demograficzne odnotowane już rok temu.

20 października 2017 r. Podkarpacki Oddział Regionalny ARiMR otworzył dla mieszkańców  21 biur powiatowych, m.in. biuro powiatowe Agencji w Nisku. Zaproszone zostały dzieci, młodzież i dorośli, przedszkolaki, uczniowie, rolnicy i przedsiębiorcy – wszyscy, którzy chcieli poznać z bliska pracę ARiMR. Hasło przewodnie brzmiało „Razem wPROWowadzajmy zmiany na wsi, żyjmy bezpiecznie”. Dzień Otwarty w ARiMR zorganizowany został wspólnie z policją i strażą pożarną, a uświetnił m.in. Zespół Muzyczny z Jeżowego.

Ostatni dzień lata żegna nas deszczem, a jutro 22 września nadejdzie pierwszy dzień jesieni astronomicznej To jutro nastąpi równonoc jesienna o godzinie 22.02 i tym samym rozpocznie się astronomiczna jesień, która potrwa aż do 22 grudnia.