10 maja 2017r powstał Podkarpacki Fundusz Rozwoju Sp. z o.o. PFR jest spółką samorządową i ma za zadanie oferować instrumenty finansowe służące rozwojowi małych i średnich przedsiębiorstw na Podkarpaciu, w szczególności poprzez ułatwienie dostępu do finansowania. Jego zadaniem będzie również wzmocnienie aktywności inwestycyjnej podmiotów gospodarczych z Podkarpacia, poprzez wzmocnienie ich pozycji, zwiększenie konkurencyjności i rozwijanie działalności gospodarczej. Zdywersyfikowany system Instrumentów Finansowych Funduszu będzie dostępny dla całego obszaru województwa podkarpackiego.

Prezentujemy kolejną statystykę demograficzną opracowaną na podstawie danych z Urzędu Stanu Cywilnego w Jeżowem, dotyczącą porównania liczby urodzin i zgonów na koniec roku 2016 z danymi urodzin i zgonów na koniec roku 2017, jak też liczby mieszkańców w poszczególnych miejscowościach gminy, z których wynikają trendy demograficzne odnotowane już rok temu.

Dzisiaj o godzinie 13.00 w Urzędzie Gminy Jeżowe rozpoczęło się posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy Jeżowe. W posiedzeniu uczestniczy Wójt Gminy Jeżowe Marek Stępak, Przewodniczący Rady Gminy Mirosław Bajek, jego obaj zastępcy: Marian Koc i Roman Łyko oraz członkowie komisji. W dalszej części posiedzenia jest planowany udział Skarbnika Gminy Wiesława Łach.

Na dzisiejszej sesji Rada Gminy Jeżowe uchwaliła budżet gminy na 2018 rok. Planowane dochody wyniosą 44.109.785zł, w tym dochody bieżące: 43.340.372 zł i majątkowe 769.413 zł.
Z kolei wydatki zostały zaplanowane na kwotę: 51.296.358 zł, w tym wydatki bieżące: 41.395.405 zł oraz wydatki majątkowe: 9.900.953 zł. Deficyt budżetu gminy wynosi: 7.186.573 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia, w imieniu władz samorządowych Gminy Jeżowe i pracowników Urzędu Gminy w Jeżowem, składamy najserdeczniejsze życzenia bożonarodzeniowe i noworoczne mieszkańcom naszej gminy, rodakom zamieszkałym poza granicami gminy i Ojczyzny oraz wszystkim sympatykom i przyjaciołom naszej gminy.