Tradycyjnie od 1992 roku w naszej gminie, corocznie obchodzone są jubileusze małżeńskie. Obchody za 2018 rok odbyły się w dniu 13 stycznia 2019 r. w Groblach. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą o godz.12.00 w kościele Parafialnym pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Groblach.

Od dnia 1 stycznia 2019 roku każda osoba fizyczna, która zechce skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej, musi złożyć oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

O godzinie 10.00 rozpoczęła się III sesja Rady Gminy Jeżowe

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów informuje, że nie będzie już informować mieszkańców  o planowanych wyłączeniach energii elektrycznej za pomocą ogłoszeń rozwieszanych w obszarze wyłączeń. Obecnie informacje będą publikowane na stronie internetowej PGE i w ogłoszeniach prasowych.

Nadsański Bank Spółdzielczy złożył w przetargu o ponad 120 tys. złotych korzystniejszą ofertę niż PKO BP i to on udzieli i obsłuży długoterminowy kredyt dla Gminy Jeżowe w łącznej wysokości prawie 4 mln złotych.