Harmonogram spotkań informacyjnych organizowanych przez Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej” w ramach planowanych naborów wniosków.

Wójt Gminy Jeżowe Marek Stępak ogłosił przetarg na wykonanie zadania pn. Budowa boisk wielofunkcyjnych o nawierzchni poliuretanowej wraz z ogrodzeniem i oświetleniem na terenie Gminy Jeżowe.

W niedzielę 24 marca 2019 r. na terenie gminy Jeżowe obędą się wybory Sołtysów i Rad Sołeckich. Wczoraj na X Sesji Rady Gminy Jeżowe, Wójt Marek Stępak oraz Przewodniczący Rady Gminy Marian Koc podziękowali sołtysom, którzy zakończyli swoją służbę na rzecz samorządu gminy, wręczając im pamiątkowe listy oraz symboliczne prezenty.

Wczoraj w naszej gminie odbyło się uroczyste sadzenie drzew miododajnych w ramach realizowanej przez Samorząd Województwa Podkarpackiego inicjatywy „100 drzew na 100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę”.

Od 1 stycznia 2019 r. Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy ustawowo odpowiada za wykonywanie obliczeń i prognoz jakości powietrza dla terytorium Polski.
Prognozy jakości powietrza prezentowane są na stronie http://ios.edu.pl/jakosc-powietrza/