Silny wiatr
stopień: 2
prawdopodobieństwo: 90%
woj. podkarpackie - pow. niżański

Przypominamy o zbiórce odpadów:

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa uruchomi pomoc dla gospodarstw rolnych poszkodowanych w tym roku w wyniku suszy, huraganu, gradu, deszczu nawalnego, przymrozków wiosennych lub powodzi.

Uprzejmie informujemy, że pierwsze posiedzenie Obwodowych Komisji Wyborczych w Gminie Jeżowe, odbędzie się w dniu 27 września 2019 roku o godz. 16.00, w Urzędzie Gminy Jeżowe, Jeżowe 136a - sala nr 20.

Składy komisji:
http://jezowe.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2019_09/BIPF593110A73D0E5Z/Jezowe.pdf

XVIII  sesja Rady Gminy Jeżowe odbędzie się w dniu 30.09.2019r (tj. poniedziałek) o godz. 10.00 w sali obrad Urzędu Gminy w Jeżowem.