Przewodniczący Rady Gminy Jeżowe Mirosław Bajek zaprasza na 59 sesję Rady Gminy Jeżowe, która odbędzie się w dniu 26 czerwca 2018 r. w sali posiedzeń Urzędu Gminy Jeżowe. Początek sesji o godz. 9.00

W dniu 14 czerwca, Wójt Gminy Jeżowe Marek Stępak ogłosil przetarg na przebudowę pierwszego piętra budynku gimnazjum w Jeżowem na potrzeby Samorządowej Szkoły Muzycznej.

Szczegóły przetargu w BIP Gminy Jeżowe

Wczoraj, w dniu 13 czerwca, Wójt Gminy Jeżowe Marek Stępak ogłosil przetarg na budowę czterech Otwartych Stref Aktywności OSA na terenie gminy Jeżowe.

Szczegóły przetargu w BIP Gminy Jeżowe

W związku z obowiązkiem prowadzenia przez Gminę Jeżowe ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków Zakład Gospodarki Komunalnej zwraca się do mieszkańców  o wypełnienie druku zgłoszenia posiadanego zbiornika bezodpływowego (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków i dostarczenie do Urzędu Gminy Jeżowe (Referat Budownictwa i Ochrony Środowiska, pokój nr 5), lub do siedziby ZGK Jeżowe 446A.

 

Druk do pobrania na stronie BIP

Wczoraj, w dniu 12 czerwca, Wójt Gminy Jeżowe Marek Stępak ogłosil przetarg na modernizację oczyszczalni ścieków pn. "Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Jeżowem wraz z instalacją OZE"  Termin składania ofert w przetargu do 28 czerwca 2018 r. Termin wykonania zadania 30 listopad 2019 r.