Zgodnie z zarządzeniem Wójta Gminy Jeżowe wybory na sołtysów i członków rad sołeckich odbędą się w Gminie Jeżowe w dniu 24.03.2019 r. we wszystkich sołectwach, w godzinach od 8.00. do 17.00.

IX Sesja Rady Gminy Jeżowe - przekierowanie do strony BIP

Wójt Gminy Jeżowe informuje, że producenci rolni, którzy są posiadaczami lub współposiadaczami gruntów rolnych położonych na terenie gminy Jeżowe, winni składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej w terminach:

W dniu 1 lutego piastujący dotychczas funkcję Zastępcy Wójta Gminy Jeżowe Stanisław Szot, został powołany na stanowisko Sekretarza Gminy.

Stypendium w okresie styczeń-czerwiec 2019r.

W związku z koniecznością wydania decyzji zmieniającej dotyczącej okresu, wysokości oraz formy stypendium szkolnego od stycznia do czerwca 2019r. wszyscy wnioskodawcy, którzy otrzymują stypendium szkolne, proszeni są o zgłaszanie się w dniach 01 luty 2019r. do 28 luty 2019 r. do Urzędu Gminy Jeżowe, pok. 3 w godz. 7.30-15.30 celem złożenia dokumentów umożliwiających zmianę decyzji.