Zakład Gospodarki Komunalnej w Jeżowem, przypomina o zakazie wprowadzania wód opadowych z posesji do kanalizacji sanitarnej.

O godzinie 14.00 rozpoczęła się XV sesja Rady Gminy Jeżowe.

XVI sesja Rady Gminy Jeżowe odbędzie się w dniu 13.08.2019 r (tj. wtorek ) o godz. 14.00 w sali obrad Urzędu Gminy w Jeżowem.

Od 1 sierpnia 2019 r. do 2 września 2019 r. producent rolny może złożyć wniosek o zwrot podatku akcyzowego wraz z fakturami VAT  stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w okresie od 1 lutego 2019 r. do 31 lipca 2019 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2019 r.