Spośród czterech ofert złożonych w przetargu, najkorzystniejszą złożyła firma „EL-KAM” Kamil Kowalski z Jeżowego i ta firma w terminie do końca maja 2018 zbuduje oświetlenie uliczne w miejscowościach: Jeżowe, Cholewiana Góra, Groble i Krzywdy.

Szczegóły przetargu na stronie BIP

Na budowę sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Nowy Nart i Stary Nart wpłynęło 4 oferty. Szczegóły przetargu w BIP Gminy Jeżowe.  Decyzję w sprawie wyboru wykonawcy podejmie Wójt Gminy Jeżowe w ciągu kilku dni.

Wójt Gminy Jeżowe ogłasza II ustny przetarg ( licytacja) na sprzedaż samochodu LUBLIN III. Samochód stanowi mienie gminy Jeżowe i do tej pory był na wyposażeniu jednostko straży pożarnej OSP Jeżowe. Licytacja odbędzie się w dniu 12 lutego w remizie OSP Jeżowe o godz. 10.30

W dniu wczorajszym Wójt Gminy Jeżowe ponownie ogłosił przetarg nieograniczony pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Nowy Nart i Stary Nart w Gminie Jeżowe". Jest to drugi przetarg na to zadanie inwestycyjne. Poprzedni został unieważniony, gdyż wszystkie złożone oferty przekraczały kwotę jaką Gmina Jeżowe zaplanowała na sfinansowanie zamówienia.

W dniu dzisiejszym Wójt Gminy Jeżowe ogłosił przetarg ustny (licytację) na wynajem dwóch lokali użytkowych na placu targowym w Jeżowem. Wynajmowane lokale mają powiechnię
13 m2 i są własnością gminy Jeżowe. Przedmiotem przetargu jest wynajęcie pawilonu nr 4 i nr 10. Przetarg odbędzie się w dniu 09.03.2018 r. o godz.10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Jeżowe.