W  roku 2021 odbyły się zebrania sprawozdawczo – wyborcze we wszystkich jednostkach OSP gminy Jeżowe. Wybrano następujące zarządy w poszczególnych jednostkach OSP:

OSP Jeżowe rok założenia 1912 r – remiza murowana ,2 boksy garażowe 2 sale świetlicowe zaplecze kuchenne , liczba członków 55 , prezes Kołodziej Tadeusz , naczelnik Piędel Michał , jednostka typu S-2 włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego w roku 1995 , posiada samochód Mercedes-Benz , Jelcz i Lublin III typ .oraz motopompę Thatsu i PO-5 , pompę szlamową, pompę pływającą typu Niagara i Froggy, 3 szt. agregatów prądotwórczych , sprzęt do ratownictwa drogowego typu Lucas, dwie piły spalinowe do cięcia drewna ,1 piłę do cięcia betonu , pompę szlamową. Przy OSP działa od 1981 r Orkiestra Dęta w liczbie 40 Druhów. 

 

Zarząd OSP Jeżowe:

 1. Prezes – Leszek Rogala
 2. Wiceprezes - Łukasz Kalinowski
 3. Naczelnik – Adam Rurak
 4. Zastępca Naczelnika - Dominik Mul
 5. Sekretarz – Andrzej Kołodziej
 6. Skarbnik – Tadeusz  Bizior
 7. Gospodarz – Kazimierz Miazga
 8. Członek Zarządu –  Henryk Ożóg
 

Komisja Rewizyjna  OSP Jeżowe:

 1. Przewodniczący – Łukasz Piela
 2. Sekretarz –  Mateusz Bielecki
 3. Członek – Sławomir Pikor
 

OSP Cholewiana Góra rok założenia 1926 – remiza murowana , 1 boks garażowy 2 sale świetlicowe zaplecze kuchenne, liczba członków 66, prezes Miazgowicz Bolesław , naczelnik Piróg Władysław , jednostka typu S-1 włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego w roku 1997 , posiada samochód Jelcz pompę pływającą typu Niagara i Froggy, 1 szt. agregat prądotwórczy , oraz motopompę PO-5 , piłę spalinową od cięcia drewna,pompę szlamową.

07.06.2001 r. jednostka została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w następującym składzie: Bolesław Miazgowicz - prezes, Władysław Piróg - naczelnik, Kazimierz Kołodziej - skarbnik, Józef Grabieć - sekretarz, Józef Bajek - gospodarz, Mieczysław Sądej, Czesław Rurak, Jan Kołodziej, Piotr Chamot - członkowie zarządu.

OSP Groble rok założenia 1923 remiza murowana , 1 boks garażowy 1 sala świetlicowa , liczba członków 42 , prezes Laufer Henryk, naczelnik Wojtanowicz Mariusz , jednostka typu S-1 , posiada samochód Ford Transit, pompę pływającą typu Niagara, oraz motopompę PO-5 , piłę spalinową od cięcia drewna , pompę szlamową.