W dniu 28.06.2023 r. miał miejsce odbiór końcowy zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 102344R od km 0+007 do km 0+487 w m. Jeżowe”, w którym udział wzięli przedstawiciele wykonawcy, władz i samorządu Gminy Jeżowe na czele z Wójtem Gminy – Panem Markiem Stępakiem.

W dniu wczorajszym podpisana została umowa na wykonanie zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 102344R od km 0+007 do km 0+487 w m. Jeżowe”. Wykonawcą inwestycji jest Przedsiębiorstwo MOLTER. Gminę Jeżowe reprezentowali Zastępca Wójta Gminy Jeżowe Michał Wasyliszyn i Skarbnik Wiesław Łach.