Z zadowoleniem informujemy, że Gmina Jeżowe została wyróżniona i pozyskała środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, które zostaną przeznaczone na modernizację dróg gminnych. Skuteczna alokacja tych środków pozwoli na realizację kluczowych inwestycji infrastrukturalnych w regionie, które będą służyły mieszkańcom przez wiele lat.