Dobiega końca budowa bezpiecznych przejść dla pieszych zlokalizowanych na terenie gminy Jeżowe, w miejscowościach Jeżowe Podgórze oraz Cholewiana Góra.

Na terenie gminy Jeżowe, w miejscowości Jeżowe Podgórze oraz Cholewiana Góra powstaną nowoczesne, bezpieczne przejścia dla pieszych.