Polityka prywatności, zawiera podstawowe informacje o zasadach korzystania z oficjalnej strony internetowej Gminy Jeżowe: www.jezowe.pl, noty o danych osobowych użytkowników, informacje o prawach autorskich oraz prawne zastrzeżenia.

Ochrona danych osobowych

Dane osobowe, dane kontaktowe oraz adresy e-mail użytkowników przesyłających informacje na adres e-mail Urzędu Gminy Jeżowe nie są sprzedawane oraz nie są udostępniane osobom trzecim. Nie dotyczy to odpowiedzi na wyraźne żądania wydania takich danych, wysłanych przez organy ścigania lub sądy.

Gromadzenie danych osobowych

Strona internetowa Urzędu Gminy Jeżowe posiada bazę informacji oraz licznik użytkowników ją odwiedzających. 

Czytanie wiadomości, informacji czy danych umieszczonych na stronach Biuletynu Informacji Publicznych nie wymaga rejestracji.

Prawa autorskie

Wszelkie zawarte na stronie www.jezowe.pl treści nie mogą być wykorzystywanie na innych stronach internetowych bez zgody i wiedzy autorów. Publikacje są stworzone przez pracowników Urzędu Gminy oraz osoby współpracujące, które wyraziły chęć umieszczenia swoich publikacji na stronie. Informacje stanową wartość intelektualną, dlatego też są chronione prawem autorskim, a ich używanie jest łamaniem prawa.

Cookies

Ze względów technicznych, poprawiających sprawność korzystania z oficjalnej strony Gminy Jeżowe, korzystamy z plików Cookies, które są zapisywane na komputerach użytkowników. Nie ponosimy odpowiedzialności za utrudnienia w korzystaniu ze strony www.jezowe.pl, spowodowane usunięciem lub nie udostępnianiem plików Cookies.

Reklama

Urząd Gminy Jeżowe, na swojej stronie nie udostępnia powierzchni reklamowej.

Wyłączenie odpowiedzialności

Urząd Gminy Jeżowe nie bierze odpowiedzialności za treści tekstów oraz artykułów nadesłanych przez osoby współpracujące. Odpowiedzialność w tych przypadkach leży po stronie autorów.

Urząd Gminy Jeżowe zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności.