Nadsański Bank Spółdzielczy: 48 9430 1029 3000 0101 2000 0002

Na powyższe konto wpłacamy opłaty za:

  • opłaty z tytułu zagospodarowania odpadów komunalnych
  • podatek od: nieruchomości, rolny, leśny, środków transportowych
  • opłaty skarbowe
  • opłaty planistyczne
  • zajęcie pasa drogowego
  • koncesje alkoholowe
  • użytkowanie wieczyste
  • czynsze najmu i dzierżawny
  • wykupy działek i mieszkań
  • subwencje, dotacje, udziały gminy w podatkach