Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeżowem uprzejmie informuje, że realizuje zadania z zakresu przyjmowania wniosków o wydanie zaświadczeń dla osób ubiegających się o dofinansowanie z programu „Czyste powietrze”.

Ogłoszenie o naborze wniosków dla beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania w ramach Części 2 PP "Czyste Powietrze"

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uruchomił na potrzeby programu Czyste Powietrze 2.0 kalkulator dotacji. Jest to nowe narzędzie, które ułatwi wnioskodawcom wyliczenie dotacji na planowane przedsięwzięcie w zależności od wybranych zadań kwalifikujących się do dofinansowania.

Szanowni Państwo!


Przypominamy, że trwa nabór wniosków do Programu Priorytetowego Czyste Powietrze, w ramach którego można uzyskać dofinansowanie m.in. do: wymiany nieefektywnego źródła ciepła, ocieplenia domu, czy wymiany okien, drzwi.

Zgodnie z zapowiedziami 10 czerwca 2020 r. uruchomiona została internetowa ścieżka składania wniosków o dofinansowanie w ramach programu „Czyste Powietrze”. E-wnioski są już dostępne w serwisie gov.pl.