Wszystkim Babciom i Dziadkom – z okazji ich święta
pragnę złożyć najserdeczniejsze życzenia: zdrowia, radości, długich lat życia
oraz wszelkiej pomyślności,  aby każdego dnia omijały Was zmartwienia, troski i choroby.

Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale wraz z Instytutem Zootechniki PIB ZD Kołuda Wielka podjął się ponownie w tym roku sprzedaży piskląt 1-dniowych kaczek i gęsi dla podkarpackich rolników. Pisklęta pochodzą z najlepszej hodowli zasobów genetycznych ZD Dworzyska Instytutu Zootechniki w Krakowie. Dodatkowo będzie można również zakupić brojlery kurze.

Pod koniec czerwca 2020 r., Wójt Gminy Jeżowe Pan Marek Stępak otrzymał z rąk Wiceministra Infrastruktury Pana Rafała Webera promesę opiewającą na kwotę 1 465 950,00 zł, w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Wójt Gminy Jeżowe zawiadamia, że w związku z Uchwałą Nr XXXIV/228/20 Rady Gminy Jeżowe z dnia 18 grudnia 2020 roku zmieniająca uchwałę Nr XXI/144/19 Rady Gminy Jeżowe

Dnia 23 grudnia br. Przedstawiciele Gminy Jeżowe oraz Wykonawcy – Konsorcjum Firm: PBI Infrastruktura S. A. oraz PBI WMB Sp. z o. o. dokonali odbioru I etapu inwestycji pn.: „Budowa drogi gminnej publicznej „Jeżowe – Podgórze” w miejscowości Jeżowe, gm. Jeżowe”, który obejmował prace przygotowawcze, roboty ziemne, wykonanie odwodnienia korpusu drogowego, podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem, oznakowanie drogi poprzez umieszczenie znaków poziomych oraz wykonanie robót branży melioracyjnej, tj. zbiornika retencyjnego chłonnego.