Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie (dalej: WFOŚiGW) ogłasza, że od dnia 25.01.2022 r. rozpoczęty zostanie nabór wniosków o dofinansowanie w formie dotacji dla Beneficjentów uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania.

W dniu 1 luty 2022r. ( wtorek ) w godzinach 8.00 – 14.00 na placu targowym w Jeżowem zostanie przeprowadzona akcja, w ramach której zainteresowani mieszkańcy będą mogli skorzystać z całkowicie bezpłatnego przesiewowego badania słuchu.

W związku ze wzrostem liczby nowych zakażeń COVID-19 oraz zaleceniami wynikającymi z wprowadzenia pracy zdalnej w administracji publicznej, Urząd Gminy Jeżowe informuje :

Urząd mimo wprowadzanych zaleceń, ograniczeń i utrudnień będzie funkcjonował
i realizował zadania  na rzecz obywateli. Jednocześnie w urzędzie będzie mogło przebywać do 6 osób.

Osobiste załatwienie sprawy jest możliwe z zachowaniem niezbędnych zasad  bezpieczeństwa w godzinach 7.30 – 15.30.

Dodatek osłonowy to nowe świadczenie socjalne realizowane w 2022 roku. Ma on stanowić wsparcie dla najbardziej potrzebujących obywateli i wskazanym w ustawie cudzoziemców, by zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności.