18 czerwca 2024 roku odbyła się Sesja Rady Gminy Jeżowe, podczas której Wójt Gminy Jeżowe – Marek Stępak, otrzymał od Rady Gminy wotum zaufania oraz absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2023 rok.

Sesja absolutoryjna to obok budżetowej, najważniejsza sesja w roku. Udzielenie absolutorium oznacza stwierdzenie przez organ stanowiący prawidłowości działania finansowego organu wykonawczego w danym roku budżetowym.

W ubiegłym tygodniu miał miejsce odbiór końcowy inwestycji dotyczącej prac renowacyjnych w zabytkowym Parku Podworskim w Nowym Narcie, obejmujących dwa etapy projektu:

  1. Zadanie pn. „Prace renowacyjne w zabytkowym Parku Podworskim w Nowym Narcie”.

GK.671.40.2024

Jeżowe, 13.06.2024 r.

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY JEŻOWE

w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego gminy Jeżowe

 

Wójt Gminy Jeżowe ogłasza przeprowadzenie przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż 10 stosów drewna w miejscowości Jeżowe oraz zaprasza do składania pisemnych ofert na zakup stosu drewna w miejscowości Nowy Nart.