Kapela Jeżowianie znów zaskakuje....

Gmina Jeżowe otrzymała 1 398 400,00 zł na zadanie pn. „Modernizacja istniejącego oświetlenia nieenergooszczędnego na energooszczędne na terenie Gminy Jeżowe”. Wsparcie dotyczy modernizacji infrastruktury oświetleniowej, której efektem będzie poprawa efektywności energetycznej poprzez obniżenie energochłonności oświetlenia.

Z wielkim smutkiem i żalem zawiadamiamy, że w dniu 04.12.2023 r.
zmarła przeżywszy 78 lat

 

Śp.

Stanisława Cisek

 

Wyrazy głębokiego współczucia oraz słowa wsparcia i otuchy całej Rodzinie składają:

W związku z wieloma incydentami oszustw, jakie pojawiają się podczas realizacji inwestycji związanych z Programem Priorytetowym "Czyste Powietrze", Urząd Gminy Jeżowe

Faktury proszę dostarczyć do 12 grudnia 2023r. do Zespołu Obsługi Szkół w Jeżowem  (faktury wystawione od lipca do grudnia 2023r.). Ważne aby na wystawionej fakturze np. spodnie, obuwie, artykuł w nazwie miał adnotacje „sportowe” ( w przypadku niepełnej nazwy towaru wymagana jest odręczna adnotacja i podpis odbiorcy faktury). Suma faktur powinna być wystawiona w pełnej kwocie przyznanego stypendium (kwota przyznanego stypendium w decyzji z Urzędu Gminy Jeżowe).