W dniu 17 kwietnia br., w ramach ciągłego doskonalenia działań ratowniczo-gaśniczych oraz poprawy współdziałania pomiędzy jednostkami OSP i PSP, Komendant Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nisku, brygadier Andrzej Kołodziej, wraz z oficerami, zorganizował międzygminne ćwiczenia połączone z przeglądem sprzętu dla jednostek ochrony przeciwpożarowej z terenu powiatu niżańskiego. Ćwiczenia odbyły się na terenie kompleksu rekreacyjno-wypoczynkowego nad Zalewem Kowale Jeżowe.

 

W ćwiczeniach uczestniczyły zastępy PSP, jednostki OSP włączone do KSRG z gmin Nisko i Rudnik nad Sanem, oraz jednostki OSP z gminy Jeżowe, w tym: OSP Jeżowe, OSP Cholewiana Góra, OSP Nowy Nart, OSP Stary Nart, OSP Zalesie i OSP Jata. W doskonaleniu działań ratowniczo-gaśniczych łącznie udział wzięło 80 strażaków.

Podczas manewrów przeprowadzono ćwiczenia związane z ratownictwem wodnym, kwalifikowaną pierwszą pomocą, ratownictwem powodziowym oraz taktyką gaszenia dużych pożarów leśnych. Obserwatorami intensywnych ćwiczeń byli między innymi Starosta Powiatu Niżańskiego, Pan Robert Bednarz, oraz Wójt Gminy Jeżowe, Marek Stępak, który pełni także funkcję Prezesa Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Jeżowem.

Po zakończeniu ćwiczeń przedstawiono uwagi, spostrzeżenia i wnioski, które mają na celu lepsze przygotowanie się i prowadzenie działań ratowniczych w przyszłości. Na zakończenie głos zabrał Wójt Gminy Jeżowe, dziękując strażakom za ich udział oraz za nieocenioną pracę i służbę na rzecz drugiego człowieka. Podziękowania skierował również do Pań z Koła Gospodyń Wiejskich „Dworzanki”, które przygotowały posiłek dla uczestniczących w ćwiczeniach strażaków.