W dniu wczorajszym w Urzędzie Gminy w Jeżowem odbyło się otwarcie ofert w postępowaniu o udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym pn.: „Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 102344R na działce nr ew.3155/3 w miejscowości Jeżowe”.

Kapłaństwo jest szczególnym powołaniem. To wielki dar i tajemnica. Święty Jan Maria Vianney tak mówił o kapłaństwie:

„Gdyby nie było sakramentu kapłaństwa, nie mielibyśmy Pana wśród nas.

Kto bowiem włożył Go do tabernakulum? Kapłan.

Kto przyjął wasze dusze do społeczności Kościoła, kiedyście się narodzili? Kapłan.

Kto karmi je, by miały siłę do ziem­skiego pielgrzymowania? Kapłan.

Kto przygotowuje je, aby mogły stanąć przed Bogiem, wykąpane we Krwi Jezusa Chrystusa? Kapłan.

Mamy bardzo dobrą wiadomość dla mieszkańców sołectwa Zaborczyny. W dniu dzisiejszym została podpisana umowa na realizację inwestycji pn. „Budowę kanalizacji w miejscowości Jeżowe i Krzywdy”.

Mieszkańcy Gminy Jeżowe, informuję, że w dniu 7 kwietnia 2023 roku (Wielki Piątek), Urząd Gminy Jeżowe będzie czynny do godziny 13.00.