Uprzejmie informujemy, że używana odzież, tekstylia, przeterminowane leki, farby, kleje oraz baterie NIE ZALICZAJĄ się do grupy niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych. Odpadów tych nie należy wyrzucać do pojemników bądź worków z odpadami zmieszanymi, które są pozostałościami po segregacji!

 

Rozpoczęła się kolejna zbiórka makulatury na misje, budowę studni w Afryce. Akcja zbiórki obejmuje Podkarpacie pod patronatem medialnym TVP Rzeszów, "Nowiny", koordynatora z Przeworska, księży misjonarzy i siostry zakonne pracujące na misjach w Afryce.

W dniu 28 czerwca 2022r. odbyła się LVI sesja Rady Gminy Jeżowe, podczas której Wójtowi Gminy Jeżowe Markowi Stępakowi zostało udzielone wotum zaufania oraz absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2021 rok.

W nowy, bezpieczny i wygodny autobus wzbogaciła się w Gmina Jeżowe.  Autobus został zakupiony dzięki środkom z budżetu gminy i dotacji z PFRON.

Informujemy, iż 30 czerwca upływa termin zgłoszenia źródeł ciepła i źródeł spalania do CEEB uruchomionych przed 1 lipca 2021r.

Od 1 lipca 2021 roku każdy właściciel i zarządca budynku mieszkalnego i niemieszkalnego ma obowiązek złożenia deklaracji do CEEB. Oznacza to wprost, że każdy ma obowiązek poinformowania, czym ogrzewa dom. Jeśli tego nie zrobi, grozi mu kara grzywny. Obowiązek złożenia deklaracji dotyczy budynków w całej Polsce.