Od słów do czynów!

  

Zgodnie z wczorajszym artykułem, informujemy, że Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie ogłosił przetarg na zadanie pn. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 861 Bojanów – Kopki od m. Bojanów do m. Jeżowe (odcinkami) w formule „zaprojektuj i wybuduj”.

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie przeznaczy 10 milionów złotych na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 861 Bojanów – Kopki!

  

Zakres podstawowy zadania obejmuje m. Sójkowa i Jata odcinek km od 11+000 do 12+100 (1100m), oraz m. Jata odcinek km od 12+100 do 14+250 (2150m).

 

Otwarcie ofert przewidziane jest na 19 kwietnia, a planowany termin wykonania zamówienia do dnia 15 listopada 2024 r.

  

Ogłoszenie przetargu na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 861 Bojanów-Kopki jest konkretną odpowiedzią na wczorajszą obietnicę i wyrazem zaangażowania Samorządu w poprawę infrastruktury drogowej w gminie Jeżowe.

Działając w duchu współpracy, pragniemy podkreślić, że nasze wysiłki w zakresie poprawy infrastruktury drogowej nie ograniczają się jedynie do przedmiotowego przetargu. Dodatkowo, w ramach planowanych inwestycji, przewidziana jest budowa chodnika w miejscowości Jeżowe (Pikuły), na którą Województwo, jak również Samorząd przeznaczy 200 000,00 złotych.

Link: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-1176564b-f274-11ee-b016-82aaee56c84c