W ubiegłym tygodniu miał miejsce odbiór końcowy zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 2602R Stary Nart – Gwoździec w miejscowości Stary Nart”.

Przedmiotowa inwestycja polegała na budowie lewostronnej drogi dla pieszych usytuowanego wzdłuż drogi powiatowej w celu poprawy bezpieczeństwa uczestników ruchu. Łączna długość odcinka drogi dla pieszych objętego budową wynosiła 514 m.b.

Wykonawcą inwestycji był Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy „FERAMENTA” Krzysztof Piela.

Na realizację tej inwestycji Wójt Gminy Jeżowe pozyskał dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, w wysokości 𝟐𝟑𝟕 𝟗𝟒𝟏,𝟎𝟎 zł, stanowiące 𝟖𝟎% wartości inwestycji, która zgodnie z podpisaną umową wyniosła 297 426,30 złotych. Pozostałe 20% środków tj. 59 485,30 zł sfinansował Powiat Niżański.

 

Remont drogi gminnej nr 102311R w miejscowości Jeżowe:

W dniu 10.04.2024 r. miał miejsce odbiór końcowy zadania pn. „Remont drogi gminnej nr 102311R w km 0+000 do km 0+771 wraz z remontem mostu w km 0+372 w msc. Jeżowe”, w którym udział wzięli przedstawiciele wykonawcy, władz i samorządu Gminy Jeżowe na czele z Wójtem Gminy – Panem Markiem Stępakiem.

W ramach zadania zrealizowano kompleksową modernizację 771-metrowego odcinka drogi gminnej nr 102311R. Planowane prace objęły remont nawierzchni drogi oraz renowację mostu, co znacząco poprawiło jej stan techniczny i bezpieczeństwo użytkowników. Wykonawcą inwestycji było Przedsiębiorstwo MOLTER Sp. z o.o.

Na realizację tej inwestycji Wójt Gminy Jeżowe pozyskał dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, w wysokości 𝟑𝟗𝟎 𝟐𝟎𝟎,𝟎𝟎 zł, co stanowiło ponad 𝟓𝟎% wartości zadania. Całkowita wartość inwestycji wyniosła 758 624,86 złotych.