Dnia 27 października br. nastąpił odbiór techniczny ścieżki pieszo – rowerowej przy drodze wojewódzkiej nr 861 w ramach realizacji zadania pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 861 Bojanów – Kopki polegającej na budowie ścieżki rowerowej z dopuszczeniem ruchu pieszych w km 11+162,00 – 11+410,95 w m. Jata”.

W dniu dzisiejszym nastąpiło uroczyste otwarcie drogi ekspresowej S19 od węzła Rudnik nad Sanem do węzła Łowisko. Są to kolejne trzy odcinki, z których mogą skorzystać kierowcy:

Dnia 10.11.2021 r. w Urzędzie Gminy w Jeżowem została podpisana umowa na Przebudowę i remont dróg na terenie gminy Jeżowe, obejmująca trzy odcinki, w tym:

Siedem szkół podstawowych z gminy Jeżowe otrzyma dofinansowanie wyposażenia pracowni, w ramach rządowego programu "Laboratoria przyszłości". Jest on częścią pakietu "Polski Ład".