Od 1 sierpnia 2022 r. do 31 sierpnia 2022 r. producent rolny może złożyć wniosek o zwrot podatku akcyzowego wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w okresie od 1 lutego 2022 r. do 31 lipca 2022 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2022 r.

1 sierpnia 1944 r. o godz. 17.00, tzw. godzinie „W”, rozpoczęło się największe powstanie w okupowanej Europie- Powstania Warszawskie. Ciężka i krwawa walka o wyzwolenie stolicy, odzyskanie i utrzymanie niepodległości.

 

Z głębokim żalem przyjęliśmy informację o śmierci Pana Antoniego Siudaka.

Pan Antoni Siudak był najstarszą żyjącą osobą w naszej gminie. Zmarł w wieku 102 lat.

W dniach od 15 do 29 lipca br. na terenie całej Polski zostanie przeprowadzone Badanie Koniunktury w Gospodarstwach Rolnych (AK-R). Badanie prowadzone jest cyklicznie, dwa razy w roku, tj. w styczniu i lipcu, a jego wyniki prezentowane są odpowiednio we wrześniu danego roku i marcu roku następnego.