INFORMACJA dot. działania punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Jeżowem

Uprzejmie informuję, że dnia 12 listopada 2021 roku (piątek), Urząd Gminy Jeżowe będzie nieczynny.

Informujemy, iż system gospodarowania odpadami dotyczy odpadów komunalnych zdefiniowanych w art. 3 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, a odpady z działalności rolniczej takimi nie są.