W dniu 5 kwietnia 2024 r. odbyło się uroczyste otwarcie i przekazanie do eksploatacji wybudowanego chodnika w miejscowości Krzywdy.

Gmina Jeżowe przekazała wsparcie finansowe w wysokości 𝟓𝟎% wartości zadania, tj. 𝟐𝟑𝟐 𝟐𝟏𝟑,𝟐𝟒 zł, na budowę drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 1083R Groble – Krzywdy – Łętownia w miejscowości Krzywdy, realizowanej przez Powiat Niżański. Całkowity koszt zadania wyniósł 464 426,48 zł.

  

Wykonawcą inwestycji było KONSORCJUM FIRM – Lider: Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego – Drogowego M-VIA Spółka z o.o. Nisko oraz Partner: Firma Handlowo – Usługowo – Produkcyjna Bruk – Mar Bojanów.

Przedsięwzięcie objęło budowę drogi dla pieszych o długości 375 mb, budowę ścieku przykrawężnikowego, przebudowę zjazdów, wykonanie studni żelbetowych, studzienek ściekowych i przykanalików, umocnienie rowu elementami betonowymi, montaż oznakowania pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego.

  

W uroczystym otwarciu wzięli udział: Starosta Niżański Robert Bednarz, Wójt Gminy Jeżowe Marek Stępak, Zastępca Wójta Michał Wasyliszyn, Radny Rady Gminy Jeżowe Roman Łyko, Sołtys Sołectwa Krzywdy Henryk Cyrana, przedstawiciel Konsorcjum Firm Łukasz Marut, kierownik budowy Dawid Góral, Naczelnik Wydziału Gospodarki Mieniem Powiatu Jadwiga Maluga oraz przedstawiciel Zarządu Dróg Powiatowych w Nisku - Inspektor nadzoru Marek Dec.

  

Zrealizowana inwestycja jest przykładem bardzo dobrej współpracy dwóch samorządów: Powiatu Niżańskiego i Gminy Jeżowe. Dzięki wspólnym wysiłkom udało się osiągnąć cele, które przyczynią się do rozwoju regionu oraz poprawy warunków życia mieszkańców.

 

Fot: Powiat Niżański