Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Oświatowo-Wychowawczych im. Teresy Kras po raz kolejny otrzymało z Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników dofinansowanie na zorganizowanie zimowego wypoczynku dla dzieci rolników w ramach promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej.

Gmina Jeżowe otrzymała 15 miejsc dla dzieci, które nie ukończyły 16 lat /urodzonych od 1 stycznia 2003 roku/, których co najmniej jedno z rodziców /prawnych opiekunów/ jest ubezpieczone w pełnym zakresie w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (jednocześnie w zakresie emerytalno-rentowym oraz wypadkowym, chorobowym i macierzyńskim) lub pobiera rentę bądź emeryturę z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Wypoczynek będzie miał miejsce nieopodal Zakopanego, w miejscowości Biały Dunajec woj. małopolskie w terminie:
09. 02.2019 – 18. 02. 2019 r.
Cały koszt zimowiska dla jednej osoby wynosi 1050,00 zł brutto, z czego dofinansowanie Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników wynosi 750,00 zł brutto. W przypadku spełnienia wyżej wymienionych warunków, rodzice będą musieli pokryć koszt wypoczynku w wysokości 300, 00 zł od jednego dziecka.

Dzieci zainteresowane wyjazdem należy zgłaszać w terminie do 19.12.2018 r. (środa) do godz 15:00 w Ośrodku Pomocy Społecznej w Jeżowem osobiście pokój nr 18 lub telefonicznie pod numerem 15 87 94 900. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, prosimy o jak najszybszy kontakt, brana będzie pod uwagę kolejność zgłoszeń

Szczegółowe informacje na plakacie

zimowisko bialy dunajec 2019