Stowarzyszenie Pszczelarzy "Wójczyc"
adres: 37 - 430 Jeżowe, Jeżowe 236/2
Prezes: Henryk Kobylarz
KRS: 0000607280

Cele Stowarzyszenia:
1) zrzeszanie się pszczelarzy i sympatyków pszczelarstwa w celu zintegrowania środowiska i kultywowania klkusetletniej tradycji pszczelarstwa na terenach byłej "Puszczy Sandomierskiej";
2) reprezentowanie interesów pszczelarzy wobec administracji państwowej oraz samorządów terytorialnych i innych organizacji;
3) działanie na rzecz rozwijania gospodarki pasiecznej w terenie, w ścisłym związkuz ochroną środowiska naturalnego;
4) ochrona dziedzictwa kulturowego w zakresie pszczelarstwa i bartnictwa;
5) działanie na rzecz podnoszenia wiedzy z zakresu pszczelarstwa i ochrony środowiska;
6) wszechstronne propagowanie i promocja pszczelarstwa i produktów naturalnych;
7) integrowanie członków i środowisk pszczelarskich;
8) inicjowanie oraz udzielanie pomocy w unowocześnianiu gospodarstw pasiecznych;
9) upowszechnianie wiedzy z zakresu pszczelarstwa i ochrony srodowiska;
10) Działanie na rzecz rozwoju pszczelarstwa, jako integralnej części rolnictwa i ochrony środowistka naturalnego;
11) Reprezentowanie i obrona interesów, oraz ochrona godnego imienia pszczelarzy;
12) Zapobieganie chorobom i zatruciom pszczół i innych owadów zapylających;
13) Zaopatrzenie w stosowne leki do zwalczania chorób pszczół;
14) Wszechstronne propagowanie informacji, metod i technik w zakresie działalności Stowarzyszenia;
15) Organizowanie dostępu do literatury pszczelarskiej, paszy dla pszczół, lekarstw i odkładów pszczelich oraz sprzętu pszczelarskiego;
16) Ochrona pszczoły miodnej i innych owadów zapylających jako integralnego składnika środowiska naturalnego.