W dniu dzisiejszym Wójt Gminy Jeżowe Marek Stępak i Tomasz Koc repezentujący firmę ZRB "KOREM", zawarli umowę na „Budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Jeżowem- Kameralnem”.


Firma ZRB "KOREM" Kazimierz Koc zaoferowała wykonanie robót budowlanych za kwotę  2 048 212,00 zł. Była to najkorzystniejsza oferta z 6 złożonych do przetargu.

Inwestycja zgodnie z umową ma zostać zakończona do 15.10.2020r.

Zadanie jest współfinansowana ze środków Ministra Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu "Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej" - edycja 2018.

 

kam1

 

kam2