Jest to nowoczesny obiekt, spełniający wszelkie standardy bezpieczeństwa. Nowa sala gimnastyczna będzie służyć społeczności szkolnej przez następne pokolenia, rozwijając kulturę fizyczną oraz stworzy dzieciom szansę rozwijania talentów sportowych.

Do Urzędu Gminy Jeżowe  w dniu 14 października br. została dostarczona nowa koparko – ładowarka marki JCB 3CX Contractor AEC  wraz z osprzętem. Koparka została zakupiona ze środków własnych Gminy po przeprowadzeniu postępowania przetargowego. Cena koparko – ładowarki wyniosła 472.320,00 złotych. Dostawcą była firma INTERHANDLER Sp. z o.o,  z siedzibą w Toruniu.

Nowy, bezpieczny i kolorowy plac zabaw został utworzony na Zanawsiu. Dotychczas nieużytkowaną przestrzeń zamieniono na miejsce radości i odpoczynku.

6 września br. Wójt Gminy Jeżowe Marek Stępak uczestniczył w konferencji prasowej zorganizowanej przez Starostę Niżańskiego Roberta Bednarza, podczas której odebrał promesę na realizację inwestycji drogowej pn.: Budowa drogi gminnej publicznej "Jeżowe - Zagościniec" od km 0+000 do km 0+766 w miejscowości Jeżowe.

Dnia 05 września br. do użytku zostały oddane 3 drogowe inwestycje: