Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

W dniu wczorajszym Marek Stępak - Wójt Gminy Jeżowe  i Zdzisław Molter - Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa MOLTER zawarli umowę na przebudowę drogi gminnej w Groblach (ulica Nowa) Umowa jest konsekwencją przetargu i określa termin przebudowy tej drogi o długości 573 metrów w terminie do końca sierpnia za kwotę 526 tys. 286 złotych.

 

Budowa drogi jest realizowana w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych z „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019", z którego gmina Jeżowe otrzyma dofinansowanie na budowę tej drogi w wysokości połowy kosztów budowy.

Ta droga gminna jest drogą osiedlową, będzie mieć docelowo szerokość 5 metrów o nawierzchni asfaltowo-bitumicznej, utwardzone pobocze i jednostronny chodnik o szerokości 2 metrów (z kostki brukowej) na całej swojej długości. Odwodnienie chodnika zapewni równoległy ściek korytkowy. Droga połączy drogę powiatową nr 1081 (do Sibig) w okolicach stadionu w Groblach z drogą wojewódzką nr 861 we wschodniej części miejscowości Groble. W roku 2015 droga została wyremontowana i utwardzona tłuczniem. Wzdłuż tej drogi już rozpoczęło się osadnictwo i powstają pierwsze domy jednorodzinne.

Szczegóły przetargu w BIP Gminy Jeżowe