15 maja 2018 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie podjął uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2018 roku ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020.

Gmina Jeżowe złożyła wniosek z prośbą o dofinansowanie inwestycji pn. Budowa siłowni terenowej w sołectwie Zalesie. Siłownia terenowa powstanie na placu przy świetlicy wiejskiej. Zostanie wyposażona w biegacz, orbiterek, prasę nożną, wahadło pojedyncze, wioślarz, wyciskanie siedząc, ławeczkę z prostownikiem pleców, twister. Całkowita wartość projektu to około 30 tys. zł z czego dofinansowanie z PROW 10 tys. zł