W dniu 3 listopada została odebrana i oddana do użytku mieszkańców sołectwa Jeżowe Zagościniec, droga dojazdowa do gruntów rolnych o długości 700m. Ta droga w Kowalach o szerokości 3 metrów z obustronnymi poboczami została zbudowana nie z asfaltu, lecz utwardzonego mechanicznie kruszywa łamanego, dzięki czemu bardzo ładnie i naturalnie wygląda oraz nie pogarsza piękna krajobrazu w sołectwie, zachowując wszystkie parametry trwałości i przydatności do celów rolniczych i turystycznych.

Budowę drogi wykonała firma "Chamot" z Jaty za kwotę 69 tys. W tej kwocie, 37 tys. złotych stanowi dotacja pozyskana przez Wójta Gminy Jeżowe Marka Stępaka z Urzędu Marszałkowskiego przeznaczona na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych.
W odbiorze drogi uczestniczyli: Stanisław Szot - Zastępca Wójta Gminy Jeżowe, Lucyna Podpora - Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych - Inspektorat w Nisku, Marek Dec - inspektor nadzoru budowlanego, Michał Wasyliszyn - inspektor d/s. inwestycji Gminy Jeżowe, Adam Chamot - Wykonawca, Adam Trela i Kazimierz Krzyś - radny i sołtys sołectwa Jeżowe Zagościniec.