Park dworski w Nowym Narcie - z charakterystycznym starodrzewem. Znajduje się w centrum Nowego Nartu, jest własnością Gminy Jeżowe. W maju 1986 roku został wpisany do rejestru zabytków. Jego powstanie datuje się na XIX wiek. Możemy w nim znaleźć starodrzewia tulipanowca, sosny wejmutki, klonu jaworowego i  klonu  pospolitego.