Zbiornik wodny "Kowale" - zbiornik wodny utworzony w obniżeniu terenu w miejscowości Jeżowe –Kowale (naturalny, częściowo pogłębiony) o pow. 2,0 ha.

Jego głównym celem jest ochrona mieszkańców przyległych miejscowości przed ewentualną powodzią, ale posiada również walory rekreacyjne dla wędkarzy. Zbiornikiem zarządza Stowarzyszenie "Karp", które co roku organizuje na nim zawody wędkarskie.


W 2013 r. teren wokół zbiornika został zagospodarowany. W ramach realizacji projektu pn. Zagospodarowanie zbiornika wodnego wraz z remontem drogi dojazdowej w miejscowości Jeżowe wykonano: chodniki, ścieżkę wokół  zalewu, kominek grillowy, pomosty drewniane, plac zabaw dla dzieci, siłownię terenową, elementy małej architektury (4 kosze na śmieci, 2 lampy solarne parkowo-ogrodowe, 10 stolików konsumpcyjnych z parasolami, 12 siedzisk drewnianych z okrąglaków lub półokrąglaków, 2 TOI TOI.. Zagospodarowano zieleń poprzez wykonanie trawników dywanowych, rozścielenie ziemi urodzajnej, oczyszczenie terenu. Ponadto wykonano prace porządkowe w zakresie: udrożnienia i remontu urządzenia przelewowego oraz rekonstrukcję mnicha, odmulenie dna zbiornika i rowu doprowadzającego wodę do zbiornika. Wykonano także remont drogi dojazdowej. Inwestycja miała na celu zwiększenie atrakcyjności turystycznej oraz poprawę jakości życia mieszkańców.

Całkowita wartość projektu wyniosła 412 824,99 zł, z czego 260 500,00 zł to dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”.

 

kowale 20 001