W Urzędzie Gminy Jeżowe 29 sierpnia 2019 r. odbyło się wręczenie aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. Z rąk Wójta Gminy Jeżowe  Marka Stępaka otrzymały go, po złożeniu uroczystego ślubowania, nauczyciel  Publicznej Szkoły Podstawowej im. św. Jadwigi Śląskiej w Cholewianej Górze Pani Sabina Szabat oraz nauczyciel Publicznej Szkoły Podstawowej im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Jeżowem – Kameralnem Pani Renata Łyko.


Warunkiem uzyskania awansu zawodowego było odbycie stażu trwającego 2 lata i 9 miesięcy, uzyskanie pozytywnej oceny pracy nauczyciela oraz zdanie egzaminu przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Wójta Gminy Jeżowe. Akt nadania stopnia awansu zawodowego podwyższa status zawodowy nauczyciela i otwiera drogę do uzyskania kolejnego stopnia awansu – nauczyciela dyplomowanego.

Serdecznie gratuluję uzyskania kolejnego stopnia awansu zawodowego – powiedział Marek Stępak, Wójt Gminy Jeżowe.- Życzę satysfakcji z pracy w zawodzie nauczyciela oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

 

af001

 

af002

af003