Szanowni Nauczyciele, Pracownicy Szkół, Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie

Drodzy Uczniowie, Dyrektorzy Szkół, Nauczyciele, Rodzice, Pracownicy administracji szkolnej.

W Urzędzie Gminy Jeżowe 29 sierpnia 2019 r. odbyło się wręczenie aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. Z rąk Wójta Gminy Jeżowe  Marka Stępaka otrzymały go, po złożeniu uroczystego ślubowania, nauczyciel  Publicznej Szkoły Podstawowej im. św. Jadwigi Śląskiej w Cholewianej Górze Pani Sabina Szabat oraz nauczyciel Publicznej Szkoły Podstawowej im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Jeżowem – Kameralnem Pani Renata Łyko.

Stypendium w okresie styczeń-czerwiec 2019 r.

W związku z wydaniem decyzji zmieniającej dotyczącej okresu, wysokości oraz formy stypendium szkolnego od stycznia do czerwca 2019r. wszyscy wnioskodawcy, którzy otrzymują stypendium szkolne, proszeni są o zgłaszanie się w dniach od 30 maja – 6 czerwca 2019 r. do Urzędu Gminy Jeżowe, pok. 3 w godz. 7.30-15.30 celem odebrania decyzji.