Złożenie wniosku do Ministra Edukacji Narodowej, o środki na zakup książek do bibliotek szkolnych z rządowego programu „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” realizowanego w latach 2016-2020, pozwoli Publicznej Szkole Podstawowej im. Stanisława Staszica w Zespole Szkół w Jeżowem Centrum na zwiększenie liczby woluminów w bibliotece szkolnej.

Wzorem lat ubiegłych w dniu 12 kwietnia 2019 r w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Jeżowem, odbyły się gminne eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pod hasłem „Młodzież Zapobiega Pożarom”.

Zespół Szkół w Jeżowem Centrum od września 2018 roku cieszy się nową pracownią przyrodniczą z nowoczesnym zapleczem technicznym i różnorodnymi środkami dydaktycznymi, która została sfinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w ramach projektu „Edukacja ekologiczna. Konkurs – rozwój infrastruktury służącej edukacji ekologicznej.”

Przed Wami jeden z najważniejszych momentów edukacyjnych w życiu, egzamin gimnazjalny i egzamin ósmoklasisty.

Rozpoczyna się rekrutacja do przedszkoli publicznych, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do innych form wychowania przedszkolnego, a także do klas pierwszych szkół podstawowych na terenie Gminy Jeżowe.