W dni dzisiejszym rozpoczął się nowy rok szkolny 2017/2018. W szkołach podległych samorządowi gminy w klasach 1 do 7 naukę rozpoczęło 739 uczniów, w gimnazjach 216 uczniów, w oddziałach przedszkolnych i przedszkolach 309 dzieci, w samorządowej szkole muzycznej 120 uczniów, a w jedynej szkole średniej na terenie naszej gminy Zespole Szkół w Jeżowem finansowanej przez samorząd powiatowy 148 uczniów liceum ogólnokształcącego i technikum budowlanego i fryzjerskiego.

Z okazji rozpoczęcia nowego roku szkolnego Wójt Gminy Jeżowe Marek Stępak składa życzenia wszystkim uczniom, rodzicom, duszpasterzom, nauczycielom i pracownikom obsługi szkół:

"Z okazji rozpoczynającego się nowego roku szkolnego 2017/2018 - w imieniu władz samorządowych Gminy Jeżowe składam wszystkim Dzieciom, Młodzieży, Rodzicom, Duszpasterzom, Nauczycielom i Pracownikom obsługi szkół, najserdeczniejsze życzenia spokojnej i satysfakcjonującej pracy edukacyjno-wychowawczej, wytrwałości w realizacji ambitnych celów edukacyjnych, życzliwej i przyjaznej atmosfery w naszych szkołach.

Wszystkim naszym Uczniom, a szczególnie tym, którzy dzisiaj rozpoczynają przygodę z nauką, życzę aby spełniły się Wasze marzenia o dobrej szkole, aby zdobyta wiedza umożliwiała osiąganie kolejnych sukcesów w następnych etapach edukacji, a szkoła była dla Was miejscem, w którym kształtuje się nie tylko walory intelektualne, ale także walory moralne, charakterologiczne i osobowe oraz tym miejscem, do którego z chęcią będziecie przychodzić i mieć poczucie bezpieczeństwa.

Wszystkim Rodzicom i Opiekunom naszych uczniów, życzę cierpliwości i konsekwencji w wychowywaniu młodego pokolenia oraz licznych i miłych przeżyć związanych z osiągnięciami Waszych podopiecznych."

Marek Stępak - Wójt Gminy Jeżowe