Dzisiaj w Urzędzie Gminy Jeżowe Wójt Gminy Jeżowe Marek Stępak i Dyrektor ZPUH Feramenta Krzysztof Piela zawarli umowę poprzetargową na przebudowę dróg w gminie Jeżowe. W ramach tego zadania w terminie do końca maja 2018r. zostanie przebudowanych 9 dróg i dwa place. Drogi i place zostaną zbudowane z zaplanowanych środków własnych gminy za kwotę 964 tys.264 zł.

W ramach tego zadania przebudowane zostaną następujace drogi:

1. droga obok wikarówki w Jeżowem - 310mb
2. droga obok banku w Jeżowem - 368mb
3. droga "Watrasowa" w Jeżowem - 248mb
4. droga wewnętrzna i plac przy budynku remizy OSP Jeżowe - 90mb + 60m2 placu
5. droga w Kowalach - 78,5mb
6. droga w Kowalach (do Kozaka) - 538mb
7. droga w Cholewianej Górze - 127mb
8. utwardzenie placu w Kameralnem - 205m2
9. droga w Zaborczynach I - 81mb
10. droga w Zaborczynach II - 195mb
11. droga "Murowanka" w Groblach - II etap - 458mb

Szczegóły przetargu w BIP Gminy Jeżowe