Dnia 19 maja mija termin, w którym zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 25 września 2015r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U z 2015r. poz. 1893) przedsiębiorca powinien uzupełnić wpis w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) o numer PESEL w terminie 2 lat od wejścia w życie ustawy.

Ustawa weszła w życie 19 maja 2016r. co oznacza, że przedsiębiorcy, którzy do 19 maja 2018r. nie uzupełnią tych danych zostaną wykreśleni przez CEIDG z rejestru przedsiębiorców.

Prosimy przedsiębiorców z gminy Jeżowe, by pilnie nadrobili ten obowiązek, jeśli nie uczynili tego do tej pory.