W naszej gminie po raz kolejny rozpoczęła się zbiórka makulatury na budowę studni w Czadzie.  Makulaturę można dostarczać do konteneru ustawionego przy małym parkingu parafialnym - (za przystankiem PKS) obok kościoła parafialnego w Jeżowem. Prosimy o dostarczenie makulatury powiązanej w małe paczki, w workach papierowych lub w kartonach.

Zebraną makulaturę obierze firma recyklingowa z Rzeszowa, a uzyskane środki finansowe, poprzez głównego koordynatora akcji Ryszarda Łuczyka z Przeworska, trafią do polskich misjonarzy w Czadzie, którzy organizują budowę tych studni. Pracą misji i budową studni kieruje Ks. Edward Ryfa. Tym sposobem pomagamy mieszkańcom afrykańskich wiosek, by mieli stały dostęp do wody.
Zbiórka potrwa do 10 lipca. W razie potrzeby dodatkowych informacji, pytań i uwag, prosimy kontaktować się z sołtysem i radnym Jeżowego Podgórza (Józef Głuszak) nr. telefonu 15-879-43-48.
Prosimy radnych, sołtysów i strażaków z gminy Jeżowe o włączenie się w akcję i zorganizowanie odbioru makulatury w swoich sołectwach i jej transport do pojemnika ustawionego na małym parkingu parafialnym w Jeżowem.

Przyłączmy się wszyscy do budowy studni w Czadzie!