XXVII  nadzwyczajna sesja Rady Gminy Jeżowe odbędzie się w dniu 29.05.2020r o godz. 10.00 w sali obrad Urzędu Gminy w Jeżowem.

Porządek sesji przedstawia się następująco:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Sprawdzenie obecności i stwierdzenie prawomocności obrad.
  3. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad sesji.
  4. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2019r- Wystąpienie Kierownik OPS w Jeżowem Pani M. Bolka.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa
  6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonych w miejscowości Jeżowe na rzecz Gminy Jeżowe
  7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody  na nabycie nieruchomości położonych w miejscowości Jeżowe na rzecz Gminy Jeżowe
  8. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2020r.
  9. Zamknięcie obrad