W związku z przedłużającym się okresem upałów oraz zwiększonym rozbiorem wody, Zakład Gospodarki Komunalnej w Jeżowem zwraca się do mieszkańców Gminy Jeżowe z prośbą o oszczędne i racjonalne gospodarowanie wodą z sieci wodociągowej.


W szczególności prosi się mieszkańców o ograniczenie poboru wody do celów innych niż socjalo-bytowe tzn. nie podlewania trawników, ogródków oraz terenów rekreacyjnych, napełniania oczek wodnych i basenów, mycia samochodów itp.

Ponadto w chwili obecnej trwają zaawansowane prace modernizacyjne Stacji Uzdatniania Wody, w wyniku których Stacja nie może pracować z jej pełną wydajnością.

Prosimy wszystkich mieszkańców o pobór wody tylko do niezbędnych potrzeb bytowych.

W przypadku dalszego, drastycznie zwiększonego rozbioru wody, mogą występować okresowe problemy z jej dostawą.

 

Z poważaniem   Marek Kamiński – dyr. ZGK Jeżowe