LXXV nadzwyczajna sesja Rady Gminy Jeżowe odbędzie się w dniu 3.11.2023r  tj.(piątek) o godz. 13.00  w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Jeżowem.

 

Porządek sesji przedstawia się następująco:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Sprawdzenie obecności i stwierdzenie prawomocności obrad.
  3. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad sesji.
  4. Przyjęcie protokołu z obrad ostatniej sesji.
  5. Informacja o pracy Wójta Gminy za okres między sesjami.
  6. Informacja o pracach Komisji Rady Gminy za okres między sesjami.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Jeżowe na 2023r ( LXXV/493/23).
  8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na dofinansowanie działalności Zakładu Aktywności Zawodowej w Nowej Sarzynie ( LXXV/494/23).
  9. Wolne wnioski i zapytania.
  10. Zamknięcie obrad.