LXXVI sesja Rady Gminy Jeżowe odbędzie się w dniu 16.11.2023r  tj.(czwartek) o godz. 10.00  w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Jeżowem.

 

Porządek sesji przedstawia się następująco:

 

 1. Otwarcie sesji.
 2. Sprawdzenie obecności i stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad sesji.
 4. Przyjęcie protokołu z obrad ostatniej sesji.
 5. Informacja o pracy Wójta Gminy za okres między sesjami.
 6. Informacja o pracach Komisji Rady Gminy za okres między sesjami.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Jeżowe w 2024 roku (LXXVI/495/230)
 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2024 rok ( LXXVI/496/23)
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2024 rok (LXXVI/497/23)
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na 2024r (LXXVI/498/23)
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień z podatku od środków transportowych w 2024r ( LXXVI/499/23)
 12. Podjęcie uchwały w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso w 2024r ( LXXVI/500/23)
 13. Wolne wnioski i zapytania.
 14. Zamknięcie obrad.