Termin płatności za odpady komunalne oraz podatek za III ratę 2017 r. tj. lipiec, sierpień, wrzesień upływa 15 września 2017 r.