W dniu 2 stycznia Wójt Gminy Jeżowe Marek Stępak ogłosił IV przetarg na przebudowę 11 dróg w gminie Jeżowe. Poprzednie przetargi zostały unieważnione z powodu braku oferenta bądź złożenia oferty przekraczającej środki zaplanowane w budżecie gminy na realizację zadania.
Termin składania ofert do 18 stycznia, termin wykonania remontów do 31 maja 2018r.

Wśród dróg zaplanowanych do przebudowy i modernizacji znalazły się:
1. droga obok wikarówki w Jeżowem - 310mb
2. droga obok banku w Jeżowem - 368mb
3. droga "Watrasowa" w Jeżowem - 248mb
4. droga wewnętrzna i plac przy budynku remizy OSP Jeżowe - 90mb + 60m2 placu
5. droga w Kowalach - 78,5mb
6. droga w Kowalach (do Kozaka) - 538mb
7. droga w Cholewianej Górze - 127mb
8. utwardzenie placu w Kameralnem - 205m2
9. droga w Zaborczynach I - 81mb
10. droga w Zaborczynach II - 195mb
11. droga "Murowanka" w Groblach - II etap - 458mb

Szczegóły przetargu w BIP Gminy Jeżowe

Mapki dróg do remontu w galerii