W dniu wczorajszym Wójt Gminy Jeżowe ogłosił przetarg nieograniczony pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Nowy Nart i Stary Nart w Gminie Jeżowe". To zadanie będzie dofinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w wysokości nie wyższej niż 2 mln złotych.

Zadanie jest  podzielone na 2 atapy:
- w I etapie planuje się budowę sieci kanalizacji sanitarnej i przyłączy do dwóch zlewni pompowni w Nowym Narcie - ten etap ma być zrealizowany do połowy tego roku.
- w II etapie planuje się budowę sieci kanalizacyjnej i przyłączy do czterech zlewni pompowni na terenie Nowego Nartu  - ten etap ma być zrealizowany do końca lipca 2019r. 

Szczegóły przetargu w BIP Gminy Jeżowe