W dniu 5 lutego 2018r Wójt Gminy Jeżowe unieważnił postępowanie w przetargu pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Nowy Nart i Stary Nart w Gminie Jeżowe" w zwiazku z tym, że cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia.

Przypomnijmy, że wszystkie złożone w przetargu oferty przekroczyły zaplanowane środki o kwotę od blisko 1 mln złotych złożoną przez najtańszego oferenta do 2,4 mln złotych, złozoną przez oferenta najdroższego.

Wkrótce zostanie ogłoszony ponowny przetarg na to zadanie.

Szczegóły przetargu w BIP Gminy Jeżowe